PARTNERS

Outdoor Collective är ett nystartat projekt där vi inlett med att söka stöd från Naturkompaniets Naturbonus. Faller den ansökan väl ut kommer vi söka stöd från fler företag för att kunna förverkliga MeetUps och flerspråkiga friluftsguider och utmana den rådande stereotypa bilden av Svenskt friluftsliv.

VILL DU BLI PARTNER?