THE OUTDOOR COLLECTIVE

Med naturen som plattform vill vi skapa ett kollektiv öppna för alla – med extra fokus på att föra samman oss som bott i Sverige hela våra liv med asylsökande och nysvenskar.

SYFTE

  • Skapa en mötesplats i naturen mellan vi som vuxit upp i Sverige och vi som precis anlänt.
  • Skapa flerspråkiga naturguider som syftar till att sänka tröskeln för att ge sig ut i naturen.
  • Ta starka porträttbilder på annat än vita män och kvinnor i naturen för att utmana den stereotypa bilden av friluftsliv.

”Det är bra att komma ut i naturen, man mår bättre här.”

”Jag trodde röd stig betydde att jag inte fick gå där.”

1. VI BEHÖVER EN MÖTESPLATS

Där vi som är uppvuxna i Sverige och vi som är nyanlända möts i naturen. En gemenskap som är öppen för alla, oavsett bakgrund.

2. VI BEHÖVER SÄNKA TRÖSKLARNA

Skogen och naturen är en viktig del av Sverige och en självklar resurs för de flesta som växer upp här. Genom flerspråkiga guider och tips vill vi visa hur enkelt och härligt det är att vistas i svensk natur.

3. VI BEHÖVER UTMANA NORMEN

En vit skäggig man eller en vit kvinna med rosenröda kinder. Så porträtteras ofta det Svenska friluftslivet. Det är dags att öppna upp för fler.

MEET-UPs >>

Under OutdooR Collective Meet-Ups träffas vi för att umgås, ge oss ut på äventyr och delta på seminarier. Meet-Ups samlas både vi som vuxit upp i Sverige och vi som precis anlänt.

NATURGUIDER >>

Under Meet-Ups kommer vi skapa naturguider på flertalet språk. Allt från hur man klär sig och packar ryggsäck till vad man bör tänka på när man vistas i naturen, vandrar och paddlar.

PARTNERS >>

Vi har stöd från Naturkompaniets ”naturbonus” och vi hoppas att du ger oss din röst. Givet stöd från Naturkompaniet kommer vi söka fler partners för lån av utrustning etc.